სტრატეგია

მეგობრობის ხიდი ქართლოსი | BRIDGE OF FRIENDSHIP KARTLOSI

სტრატეგიული მიმართულებები

  • მშვიდობის მშენებლობა, ნდობის აღდგენა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირება
  • ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა
  • ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაცია
  • არაფორმალური განათლების ცენტრის განვითარება
  • ორგანიზაციული განვითარება