ლელა მაზმიშვილი

მეგობრობის ხიდი ქართლოსი | BRIDGE OF FRIENDSHIP KARTLOSI

ლელა მაზმიშვილი მეგობრობის ხიდი ქართლოსში 2017 წლიდან  ახალაგზრდული მიმართულების პროგრამის მენეჯერია.

პროფესიით ისტორიკოსია სოხუმის სახლმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკლუტეტი დაამთავრა და ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი აქვს ისტორის და  საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით.

იგი 2019 წლის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის EECMD გორის დემოკრატიის სკოლის კურს დამთავრებულია.

გავლილი აქვს რამდენიმე ტრენინგი როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ.

მას აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაც. 2017-2018 მუშაობდა შიდა ქართლის სოციალური მოსახურეობის სააგენტოს სამხარეო ცენტრში.

ლელა აქტიურად იყო ჩართული 2008 წელს ცხინვალის რეგიონის ახალგაზრდული პარლამენტის ფორმირებაში, აღნიშნულ ინიციატივას სწორედ მეგობრობის ხიდი ქართლოსი ახორციელბდა  დიდი და პატარა ლიახვის ასევე ფრონეს ხეობაში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეების აქტიური მონაწილეობით.

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მისთვის მშვიდობის მშენებლობა, ნდობის აღდგენა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირებაა.lelakartlosi@gmail.com