კონტაქტი

მეგობრობის ხიდი ქართლოსი | BRIDGE OF FRIENDSHIP KARTLOSI

ქ. გორი სტალინის 13/89

+995 599 757 674

info@kartlosi.org.ge