კონტაქტი

მეგობრობის ხიდი ქართლოსი | BRIDGE OF FRIENDSHIP KARTLOSI

    ქ. გორი სტალინის 13/89

    +995 599 757 674

    info.kartlosi@gmail.com