თანამშრომლები

მეგობრობის ხიდი ქართლოსი | BRIDGE OF FRIENDSHIP KARTLOSI

მეგი ბიბილური

megibibiluri@gmail.com

მეგობრობის ხიდი ქართლოსის დამფუძნებელი

ანა ჯებისაშვილი

anakartlosi@gmail.com

Erasmus+ პროგრამების ხელმძღვანელი

ნათია თუშიშვილი

natiakartlosi@gmail.com

პროექტების კოორდინატორი

ილონა ღოღაძე

ilona.gogadze@gmail.com

მეგობრობის ხიდი ქართლოსისის დირექტორი

ლელა მაზმიშვილი

lelakartlosi@gmail.com

ახალგაზრდული მიმართულების პროგრამის მენეჯერი