ანა ჯებისაშვილი

მეგობრობის ხიდი ქართლოსი | BRIDGE OF FRIENDSHIP KARTLOSI

ანა ჯებისაშვილი ორგანიზაციაში 2017 წლის აპრილიდან მუშაობს.  ის ხელმძღვანელობს ,,ქართლოსის“ პროექტებს, რომლებიც მიმართულია ევროკავშირის და საერთაშორისო ინსტიტუტების როლის გაძლიერებაზე საქართველოში. იგი ხელმძღვანელობას უწევს Erasmus+ გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას ორგანიზაციაში.

ასევე აქტიურად მონაწილეობს ორგანიზაციისთვის ფონდების მოძიების პროცესში. 

ანა სპეციალობისთ ანგლისტი-ამერიკანისტია- ინგლისური ენისა და ლიტერატურის უფროსი მასწვალებლის კვალიფიკაციით.

ანამ მაგისტრის ხარისხი მიიღო ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  მას აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილება. რამდენიმე წელი ის მუშაობდა გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაციაში მთავარ სპეციალისტად, 2010-2011 წლებში მუშაობდა დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის აკადემიაში დოქტრინების მომზადების განყოფილებში მთარგმნელ-თარჯიმნად. 2012-2016 წლებში ის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის N32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისისი მდივანი იყო. 

მას მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციასა და ტრენინგებში. 

მისი ჰობია კითხვა, ცურვა და მოგზაურობა.

anakartlosi@gmail.com